Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash


Tepelná čerpadla

Tepelné čeradlo Alfea

Tepelné čeradlo Alfea
Tepelné čeradlo Alfea
Tepelné čeradlo Alfea
Tepelné čeradlo Alfea

 


Tepelná čerpadla Alfea S, Alfea Duo a Alfea Excellia S se skládají ze dvou částí: •z invertorové venkovní jednotky (výparník, ventilátor s řízenými otáčkami, kompresor s plynulým řízením výkonu a expanzní ventil), •vnitřní hydraulické jednotky, která obsahuje zásobník s koaxiálním výměníkem, řídící systém tepelného čerpadla a ekvitermní regulaci topného okruhu. Výhody "splitového" provedení •tichý chod (vnější jednotka mimo objekt) a úspora obytného prostoru – není nutná instalace vzduchových kanálů uvnitř domu •venku je umístěna pouze „studená“ část technologie s chladivem (výparník) •vnější jednotku lze umístit bez problémů dále od domu •díky umístění vnitřní jednotky s topnou vodou v objektu může být TČ v zimě kompletně odstaveno (nemůže zamrznout) •plnění okruhu chladiva je standardním úkonem při uvedení TČ do provozu kvalifikovaným servisním technikem Brilon CZ

Dlouhá životnost

  • Nerezová akumulační nádoba s koaxiálním měděným výměníkem,
  • nehrozí zanesení výměníku,
  • k dispozici je neustále připravená topná voda,
  • malá tlaková ztráta.

Popis výměníku

Patentovaný výměník Alfea v sobě kombinuje dvě zásadní výhody v jednom: Velkoplošný koaxiální měděný výměník umístěný v akumulačním nerezovém zásobníku. Ve srovnání s klasickým deskovým je koaxiální výměník odolnější proti zanášení. Použitý měděný materiál velmi dobře přenáší teplo, navíc je vnější i vnitřní povrch výměníku opatřen rastrem pro zvětšení teplosměnné plochy. Akumulační zásobník má zásadní význam při procesu odmrazování výparníku. Stálá 25litrová zásoba topné vody je také vhodná pro hydraulické vyrovnání podmínek na straně výroby i spotřeby tepla, přestože Alfea pracuje s modulací výkonu 10 – 100% a přesně kopíruje požadavek topného systému.


 

Široký pracovní rozsah

Díky invertorové technologii a vstřikování chladiva je zaručen široký pracovní rozsah. V zimě je možné vytápět a ohřívat teplou vodu hluboko pod bodem mrazu, až do venkovní teploty -20 °C. Naopak v létě využijeme předností tepelného čerpadla až do venkovní teploty +35 °C. Vedle ohřevu teplé vody se nabízí i účinnější funkce chlazení.

Široký pracovní rozsah


 

Vysoká účinnost

Mezi topnými systémy, které jsou na trhu k dispozici, představuje tepelné čerpadlo nejekologičtější zdroj tepelné energie. Vysoká účinnost je zaručena nejmodernější technologií získávání nízkoteplotní energie venkovního vzduchu – invertorové technologie a přesného řízení okruhu chladiva.

Vysoké COP


 

Nízké provozní náklady

Tepelná čerpadla využívají teplo z okolního prostředí. Jak vyplívá z výpočtu COP, z 1 kWh dodané elektrické energie vyrobí Alfea 3 až 5 kWh tepla. Tím výrazně šetří náklady na vytápění objektu a ohřev teplé vody. V tabulce naleznete přehled nákladů v porovnání s dalšími běžně používanými zdroji tepla. K dosažení maximálních úspor je nutné použít nízkoteplotní topný systém a zásobník TV s velkou teplosměnnou plochou. V opačném případě hrozí riziko, že se deklarovaných úspor nedosáhne!

Konstrukce tepelných čerpadel Alfea nabízí soubor nejmodernějších technologií, přinášejících nízké provozní náklady.

 

  • Inverterová technologie – modulace výkonu zdroje,
  • velkoplošný koaxiální výměník Alfea,
  • široký pracovní rozsah při venkovních teplotách -20 °C až +35 °C,
  • technologie vstřikování chladiva (platí pro typovou řadu Excellia),
  • ekvitermní regulace Siemens.


Roční náklady Spotřeba primární energie

 
Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m