Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash


Chlazení a mražení

Technologické chlazení kapaliny

Technologické chlazení kapaliny
Technologické chlazení kapaliny
Řídící rozvaděč RSCH pro suché chladiče ALFA - LAVAL dodaný naší firmou pro elektrárnu Kladno
Technologické chlazení kapaliny

 


Technologické chlazení kapaliny pro ochlazování frekvenčních měničů, které pohánějí elektromotory čerpadel horkovodních rozvodů. Realizace proběhla za spolupráce s firmou ABB v prostorách nově budovaného bloku elektrárny Kladno.

Gastroklim společně s firmou ABB měl tu možnost zařadit se v roce 2011 mezi dodavatele, kteří se svými technologiemi podílí na rekonstrukci a rozšíření tepelné elektrárny Kladno, Firmou Gastroklim bylo dodáno zařízení pro technologické chlazení frekvenčních měničů ABB sloužících jako zdroj energie pro elektromotory oběhových čerpadel Kladenského horkovodu.

V chladných zimních dnech tento horkovod zabezpečuje rozvod horké páry do výměníkových stanic ve městě odkud se teplo distribuuje do domácností a podniků.

Projekt řeší rozvody a technologie chlazení v prostorách strojovny výměníku jakožto doplňující část technologie pro Frekvenční měniče dodané firmou ABB v technických prostorách přízemí a prvního patra objektu firmy ALPIQ Projekční záměr je rozdělen na dvě etapy, první dočasná varianta řeší přechodné období, od spuštění výměníkové stanice, do doby, kdy bude v objektu provedeno centrální chlazení a frekvenční měniče budou napojeny na tento postupně zhotovený systém. Vlastní projekt, tedy v této části řeší pouze první etapu, a to provizorní dočasné chlazení frekvenčních měničů.

 

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m