Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash


Chlazení a mražení

Řízení EEV elektronického nástřiku chladiva

Řízení EEV elektronického nástřiku chladiva
Řízení EEV elektronického nástřiku chladiva
Řízení EEV elektronického nástřiku chladiva
Řízení EEV elektronického nástřiku chladiva

 


Jednou ze sekcí výroby řídících rozvaděčů, kterou se naše firma zabývá je část rozvaděčů s elektronickým ovládáním pro řízení elektronického nástřiku chladiva do výparníku.

CAREL kontrolní systém chladících zařízení představuje nejpokročilejší elektronickou kontrolu a
řízení chladících systému, který je v současnosti dostupný na trhu.
 Systém zabezpečuje efektivní 24 hodinové monitorování a řízení chodu podle optimálních hodnot. EVD
zaručuje, že chladicí systém bude pracovat s nejnižší možnou spotřebou energie. Byl vyvinut a
vyroben firmou Carel, hlavním mezinárodním dodavatelem kontrolních systému pro chladírenský a mrazírenský
průmysl.
EVD je synonymem k:
•    zdokonalené ekonomii provozu
•    omezení servisních nákladu a nákladu na údržbu
•    otevřený, přizpůsobivý a snadno rozšiřitelný systém
•    ekologická technologie
•    optimální spojení s legislativou týkající se skladování zboží
•    Funkce elektronického vstřikování uvnitř  systému  je předpokladem ke zvýšení úspory energie.
•    Přizpůsobivá kontrola umožňuje optimální využití výparníku při různých provozních podmínkách.
•    Přesná kontrola zvyšuje operativnost vazeb mezi výparníkem, kompresorem, kondenzátorem aj., elektronické vstřikování umožňuje pohyb kondenzačního tlaku, který určuje dobu práce kompresoru. Tento systém disponuje vnitřní inteligencí, která umožňuje přizpůsobení provozních parametrů na základě vyhodnocení poznatku dlouhodobého měření. Spotřeba energie je redukována na optimum.
•    K těmto jedinečným prvkům CAREL EVD  systému jsou dostupné i další funkce, které vedou k úsporám energie:
•    určení potřeby odtávání, noční termostaty, počítadlo pro kontrolu topení a pulsující ventilátor jsou jen některými z nich.
•    Systém umožňuje oddělený servis zařízení. Servisní funkce má podobu počítačového programu,
•    který je používán servisní firmou připojenou na monitorovací systém skladu pomocí modemu. Tento program automaticky zaznamená provozní zvláštnosti a vyšle poplašný signál servisní firmě, jakmile vyvstane problém.
•     V mnoha situacích muže být sledovaná chyba napravena pres počítač s vynecháním obvyklého servisního zásahu. Když je tento zásah nutný, okamžitý alarm je předpokladem pro umožnění rychlejšího objevení a odstranění závady.
•    Počítačový program, je vyvinut pro použití v chladírenské technice. Má tři hlavní funkce: nepřetržitý záznam teplotních dat (tak jak to vyžaduje legislativa), spuštění alarmu jakmile teplota přesáhne nastavené hodnoty a ruční ovládání chladicího systému, např. ruční odtávání. Tato pružnost také umožňuje centrální sběr dat, např. sběr dat z řetězové propojených jednotek.
•    Při nainstalování systému CAREL EVD se dokáže uspořit 15-30% elektrické energie na instalovaném zařízení proti klasické regulaci chladicích a mrazicích okruhu.
 

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m