Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.
Revize úniku chladiva

Revize úniku chladiva

Nabídka služeb týkající se kontroly těsnosti dle platné legislativy

Nabídka provádění revizí úniku chladiv a vedení evidenční knihy

V souladu s platnými právními předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (posl. novela zák. č. 438/2008 Sb.) a vyhláška č. 279/2009 Sb. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů - vám jako CERTIFIKOVANÁ OSOBA nabízíme provádění revizí úniku chladiv (kontrola těsnosti) v chladících a klimatizačních zařízeních s náplní regulovaných látek (chladiv freonů CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) a zavedení i vedení evidenční knihy těchto zařízení.

Tuto povinnost vám, jako provozovatelům zařízení, která obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, ukládají výše citované právní předpisy a to v následujících lhůtách: 1x12 měsíců – kontrola zařízení obs. nejméně 3 kg regulované látky,  1x 6 měsíců – kontrola zařízení obs. nejméně 30 kg regulované látky a 1x 3 měsíce – kontrola zařízení obs. nejméně 300 kg regulované látky.

Zavedení a vedení evidenční knihy je rovněž na základě zmíněných předpisů povinné.
 

Příklady regulovaných látek: chladiva CFC, (R11, R12, R13, R115…) a HCFC (R22, R123, R124, R141b, R401A, ...)


Příklady fluorovaných skleníkových plynů: R134A, R404A, R508B, R23

Gastroklim s.r.o. je certifikován Rozhodnutím MŽP pod č.j. 2550/820/09/HM.
Na základě výše uvedených skutečností vám firma Gastroklim nabízí následující služby:

  1. revize úniků chladiva ( kontroly těsnosti)
  2. zavedení a vedení evidenčních knih vč. elektronické evidence
  3. poradenskou a konzultační činnost
  4. revize dle ČSN EN 378
     

Autor: Václav LOM

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m