Udělat to tak aby to chladilo, to umí každý, aby to nestálo moc a něco to vydrželo, to je kumšt!

flash

Mobilní klimatizace

Chladicí boxy, mrazicí boxy, chlazení technologických procesů, chlazení živnostenské, průmyslové chlazení, chlazení nápojů, výdejní chladicí vitríny, šokové zchlazovací zařízení a zmrazovače, prodejní chladicí zařízení a jiné technologie dodáváme od projektu až po montáž, včetně následného servisu.

Ochlazovače vzduchu

Tepelná čerpadla dodáváme od projektu až po vlastní realizaci. Současně s tepelnými čerpadly nabízíme dodávku a montáž systémů pro topení rodiných domů a malých komerčních objektů. Tepelná čerpadla konstruujeme, vyrábíme a poskytujeme plnou technickou podporu těchto produktů včetně školení a certifikace.

Split klimatizace

Klimatizační zařízení od návrhu po montáž pro byty, chaty, domy a komerční objekty. Klimatizace pro výrobní prostory, klimatizace trafostanic, rozvoden a klimatizace pro technické místnosti. Vyrábíme a dodáváme HVAC zařízení pro prostory s nebezpečím výbuchu, chemické, farmaceutické provozy a pro důlní a strojírenský průmysl.

Okenní klimatizace

Zabýváme se výrobou a montáží řídících rozvaděčů pro MaR, chladírenské a mrazírenské technologie, rozvaděčů pro řízení technologických celků, dodáváme kompenzační rozvaděče. Firma je certifikována pro revizní činnost v oblasti elektrických zařízení, v oblasti F- plynů a regulovaných látek, tlakových nádob. Do činnosti firmy Cool trade engineering patří i odborný technický dohled, mentoring a vzdělávání.
Dočasné pozastavení dotací ZELENÁ ÚSPORÁM

Dočasné pozastavení dotací ZELENÁ ÚSPORÁM

Aktuální informace k přerušení přijímání žádostí v programu Zelená úsporám pro rok 2010.

Žádosti o dotace se přijímají do 29.10.2010, a to pouze na pobočkách SFŽP ČR. Příjem žádostí bude pokračovat od 1. února 2011  - odpovědi na nejčastější otázky, které se týkají přerušení příjmu žádostí programu Zelená úsporám.

Proč program končí?

Program je do konce roku 2010 pozastaven - je potřeba vyhodnotit a zpracovat všechny podané žádosti. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány.

Co znamená, že se přerušuje přijímání žádostí?

Příští 3 měsíce budeme vyhodnocovat všechny došlé žádosti a budeme informovat všechny žadatele.

Bude běžet program Zelená úsporám i v příštím roce?

Ano, program bude znovu pokračovat od 1. února 2011.

Kolik je ještě prostředků v programu?

Výši zbývajících prostředků bude možné sdělit po analýze všech žádostí.

Podal jsem žádost v letošním roce, mám jistotu, že peníze dostanu?

Pro získání dotace je nutné splnění následujících podmínek: řádné podání žádosti, její formální správnost, splnění podmínek programu-tedy stanovených technických parametrů, a samozřejmě trvání programu. Jsou-li tyto podmínky naplněny, pak není žádná překážka k získání dotace. Dotaci žadatelé získávají až po předložení všech faktur.

Jak zjistím, kdy a jestli byla moje žádost schválena?

Budete vyrozuměni v nejkratším možném termínu, který je silně ovlivněn množstvím podaných žádostí. Všechny žádosti budou řádně prověřeny a zasláno vyrozumění.

Znamená to, že když žádost podám do konce října, tak peníze získám?

Pokud dojde k řádnému podání žádosti a projektu a jejich formální a věcné správnosti, pak není žádná překážka pro získání dotace. Dotaci žadatelé získávají až po předložení všech faktur.

Co když mi žádost do konce října nepřijmete kvůli velkému množství žadatelů?

Žádosti bude možno podávat na základě dalších ohlašovaných etap programu.

Mám připravenou žádost, nestihnu ji ale podat, to znamená, že nemám šanci?

Vzhledem k atraktivitě byl o program obrovský zájem. Žádosti bude možno podávat na základě dalších ohlašovaných etap programu, které budou oznámeny. Všichni říkali, že program Zelená úsporám bude běžet do konce roku 2012. Na všech informačních materiálech (včetně letáků) bylo uvedeno, že program bude běžet do doby vyčerpání prostředků (pokud tato skutečnost nastane dříve) nebo do konce roku 2012.

Zaplatili jsme už za projektanta, máme celou akci rozpracovanou, ale nestihneme ji do konce října podat. Kdo nám to nahradí?

Žádný dotační program není nárokový. Každý zájemce o dotace tedy musí připravovat rekonstrukci s vědomím, že ji skutečně potřebuje a nemusí na dotaci dosáhnout. V každém případě se kvalitně provedené úpravy v domácnostech vyplatí vždy - ať už zhodnocením ceny nemovitosti nebo úsporou nákladů na vytápění. To v době, kdy se neustále objevují hrozby rostoucích cen energií, není málo. Je třeba připomenout, že program nevyžaduje nic mimořádného oproti běžnému stavebnímu procesu. Technické parametry programu jsou přísnější, ale jsou předpokladem vyšší efektivity prováděných opatření.

Ke kterému dni je program pozastaven?

Žádosti můžete poslat poštou nebo podávat na krajská pracoviště do pátku 29. října 2010. Krajské pobočky budou mimořádně otevřeny od 8 do 16 hodin. Příjem žádostí v bankách pověřených administrací končí v pondělí 25. října 2010.

Autor: MŽP

Zpět

Tel: 317471095
GSM: 721 055 519
FAX: 317 471 095
e-mail: info@chciklimu.cz
Cool trade engineering, s.r.o.
Poděbradská 174/8
190 00 Praha 9
IČ: 28874013 DIČ: CZ28874013
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
městským soudem v Praze,
oddíl C vložka 150465
Číslo účtu: 228359386 / 0300 | Datová schránka: fj67u4m